Kontakt: Pavel Jarčevský jarcoun@centrum.cz, tel.: 604 525 878


08.10.2012
Dobrý člověk ještě žije

Na naši hudební účast při oslavách pětasedmdesáti let otevření současně sloužící školní budovy ve Starém Městě pod Landštejnem jsme s Nelou kývli jen s patřičnou dávkou sebezapření. Přece jen jsme v nabitém kalendáři přišli o další víkend. Kromě toho se nám zdálo, že akce přece jen nebude až tolik zaměřená na hudbu, o kterou nám především jde.

Nakonec rozhodlo několik skutečností: Jednalo se o jubilejní akci v oblasti trvale zanedbávaného školství, jednání s paní ředitelkou školy bylo velice korektní a doporučila nás paní kastelánka Jiřina Mládková z Landštejna.

Jenže už průběh příprav naznačoval, že pořadatelům, radnici i sponzorům na řádné oslavě velmi záleží a že se jí věnují s maximálním nasazením. Dojeli jsme si tedy do školy už v závěru prázdnin a objasnili si všechny okolnosti a požadavky. Pro jistotu jsme si domluvili ještě takzvanou generálku před vlastním dnem „D“. Už v pátek mě tedy mohla překvapit dobrá nálada, činorodost, ochota a jasně rozdělené úkoly pro všechny organizátory.

Takže vlastní sobotní oslava, kterou jsme v několika blocích doprovázeli svojí hudbou, byla skutečným svátkem péče o děti. Program probíhal v celé školní budově, hlavní část pak na prostorném pódiu v malé tělocvičně školy. Dostavili se snad všichni občané obce, samozřejmě včetně radních. Program zajistili kromě pedagogů, sponzorů a dalších dobrovolníků i děti z mateřské školy, žáci základní školy a pěveckého sboru „Viva la bella“ Slavonice. Všechno bylo pečlivě promyšleno. Těžko říci, co mělo nejvyšší úroveň. Mě ale nejvíce oslovil vtipný způsob, jakým byla podána historie školy. Zajímavé pro mne bylo i pověření doprovodit hudbou žákovskou dramatizaci pohádky O perníkové chaloupce, kterou zahrály asi (můj odhad) osmi až desetileté děti. Náš příspěvek pak spočíval ve dvou patnáctiminutových vstupech a závěrečném hudebním podbarvení prohlídky retrospektivní výstavy. To se později změnilo v hodinový „džem“, který jsme si užívali my a zjevně i přítomní obyvatelé obce.

Opravdu to nebyla hudební sobota srovnatelná třeba s minulým víkendem. Byli jsme součástí jiné priority. Ale rozhodně to pro nás nebyl ztracený čas. I kdybychom se totiž nedověděli nic zajímavého, kdybychom nedostali spoustu konkrétních podnětů, určitě nás obohatilo setkání se zapálenými lidmi. Řečeno slovy klasika: Dobrý člověk ještě žije.

Cestou domů jsme si s Nelou také uvědomili, že to bylo naše poslední koncertování ve dvojici. Od příště už s Ondrou Váchou jako trio. Však jsme také přímo ze Starého Města pod Landštejnem odjeli na zkoušku.

Pavel


Zpět
 
Chytka.NET
Copyright (C) 2006 Jen Tak Tak
Všechna práva vyhrazena