Kontakt: Pavel Jarčevský jarcoun@centrum.cz, tel.: 604 525 878


22.07.2011
Folková růže 2011 - druhý den

Jak jsem již napsal, jako kritický se mi vždycky jeví první den Růže. Ten druhý bývá klidnější, protože většina věcí má již, abych tak řekl, své místo. Letošní ročník se v tomto směru vymykal zvyklostem snad jenom ve dvou oblastech.

 

Tou první je, že se městská scéna sloučila s malou scénou na zámeckém nádvoří, takže vznikl hudební maratón, který začínal v půl dvanácté dopoledne a končil těsně po šesté hodině večerní. Pro naši pořadatelskou skupinu to sice znamená větší zatížení, ale celkový dojem pro diváka je podle mne velice dobrý! Lidé přicházejí tak zhruba v průběhu první hodiny, uvelebí se na lavičkách nebo na trávníku a v průběhu koncertu odcházejí (například na koncert do Kaple) a opět se vracejí.  Celý prostor je akusticky výborný, protože nevytváří podmínky pro rušivé ozvěny, a je možné jej poměrně snadno ozvučit.

V této souvislosti je pro mne úsměvné, s čím se mi svěřil Jupp: Celá léta prý snil o tom, aby mohl řídit festival z postele. Až letos se mu to vyplnilo. Poraněná noha ho upoutala na lůžko jindřichohradeckého hotelu, ale přes okno prý bylo slyšet z naší malé scény každé špitnutí. Doufám jen, že jsme ho moc nepomlouvali, že nám to, až bude zdravý, nespočítá :-)

Druhé nádvoří má mimo jiné i výborné zázemí pro muzikanty v takzvaném „domečku“ (Dokonce se sprchou!).  Nezanedbatelný je také fakt, že divák nemusí být nutně celou dobu vystaven sluníčku, je zde možnost vybrat si v letním parnu příjemný stín.

Jako nevýhoda se mi jeví obtížná dostupnost auty, což komplikuje kapelám přiblížení aparatury k pódiu. Trochu pomáhají lidé z mého družstva, ale většinu stěhování si stejně „vychutnají“ účinkující. Mám také dojem, že hlavní štáb na velkém nádvoří by měl být otevřený dříve, aby se jednotlivé kapely mohly snáze registrovat a aby bylo možné operativněji řešit případné mimořádné situace.

I přes tyto drobnosti jsem si tentokrát dění na „své“ scéně opravdu příjemně užíval. Možná to také bylo vlídným počasím. Vždyť kapky deště za celý festival by se daly spočítat na prstech. Že by odměna za loňský bouřkový závěrečný večer?

Snad ještě doplnění: Podrobně sleduji malou scénu Růže celých osmnáct let. Také tentokrát mám dojem, že možnost zahrát si zde považují kapely svým způsobem za čest. Je to jistě tím, že se sem dostanou pouze muzikanti vybraní konkurzem, ale také skutečností, že sem chodí mimořádně hudebně vzdělané publikum. Z letošního ročníku tak mám dojem, že se tady nevyskytla ani jedna slabší kapela, dokonce, že žádná z kapel tady neměla „slabší moment“. Všechno, co jsem slyšel zahrát a zazpívat, mělo visačku mimořádné kvality. Všechny kapely dorazily včas!!! I dramaturgie se povedla. Celou ji citlivě zpracoval Michal Jupp Konečný.

Jedinou mimořádnou událostí letošního ročníku (a druhou oblastí naznačenou v úvodu) se pak pro mne stalo Juppovo zranění. Přivezl si ho již z Prahy, ale v průběhu festivalu se jeho stav poněkud zhoršil, takže jsme museli několikrát vyhledat pomoc v naší jindřichohradecké nemocnici. (Hluboce se skláním před jednáním a odborností nemocničního personálu!) Nešlo sice o žádné drama, ale přesuny byly pro Juppa velice nepříjemné a všechno bylo násobené ještě tím, že se nemohl podívat ani na jednu scénu Folkové růže. Informace dostával prostřednictvím telefonu, návštěv nebo vzkazů. Vím dobře, že se mu hodně chtělo zúčastnit se aspoň večerních koncertů, dokonce jsme pro něj v sobotu sehnali pojízdné křesílko, ale v poslední chvíli jsme přece jen ustoupili od záměru představit ho publiku v roli Josefa Švejka :-) 

I tento druhý den (pátek) proběhl bez jakýchkoliv problémů a mě těší, že se to odrazilo i na výkonu muzikantů, respektive pozornosti diváků. Kdybych měl soudit podle svého dojmu, pak mě nejvíce zaujaly koncerty Epy de Mye a Spirituál kvintetu. Musím ale zdůraznit, že jsem všechna vystoupení neviděl a na některá jsem se nedokázal soustředit kvůli úkolům vyplývajícím z mé funkce.

Pěkný den jsem pak výjimečně zakončil alespoň chvilkou v hospůdce při zpěvu folkových hitů pod vedením uznávaného sbormistra KLOKANA. Bylo mi fajn a všichni, kdo tam byli, jistě vědí, proč.

PavelZpět
 
Chytka.NET
Copyright (C) 2006 Jen Tak Tak
Všechna práva vyhrazena